Zakres Usług

Kancelaria adwokata Marcina Bujalskiego zapewnia swoim klientom:

 

•profesjonalną obsługę prawną,

•bezwzględną dyskrecję,         

•wymagane doświadczenie w wykonywaniu zawodu,               

•udzielanie kompetentnych porad prawnych także na piśmie,

•bezpieczeństwo prawne przy podejmowaniu istotnych decyzji życiowych,

•sprawną obsługę Klientów na terenie całego kraju,

 

W zakresie prawa karnego:

 

•pełną obsługę w trakcie śledztwa i dochodzenia prokuratorskiego,

•obronę oskarżonego przed sądami wszystkich instancji,

•reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem,

 

W zakresie prawa cywilnego:

 

•prowadzenie spraw o zapłatę, oraz z tytułu umowy zlecenia i o dzieło,

•uzyskiwanie odszkodowania za błędy lekarskie,

•prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, oraz o jego podział,

 

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego:

 

•przeprowadzanie spraw o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa,

•prowadzenie procesów o alimenty, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,

•sprawy opiekuńcze, oraz o ustalenie miejsca pobytu dziecka,

•ustalanie rozdzielności majątkowej małżonków i podział małżeńskiego majątku dorobkowego,

 

W innych sprawach:

 

•odszkodowania za urządzenia przesyłowe- służebność przesyłu energii, gazu, płynów, pary itp. biegnących przez grunty,

•udzielanie porad prawnych i konsultacji,

•prowadzenie negocjacji przy zawieraniu i rozwiązywaniu umów,

•prowadzenie mediacji,

•opracowywanie projektów pism, regulaminów, statutów, i opinii prawnych,