Cennik usług

Zasadniczo wysokość honorarium za prowadzenie poszczególnej sprawy ustalana jest każdorazowo w indywidualnej umowie z Klientem. Wysokość ta uzależniona jest m.in. od stopnia zawiłości sprawy, oraz wymaganego nakładu pracy adwokata, koniecznego do wykonania zlecenia. Istotną wskazówkę w tej mierze może stanowić Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, które ustala stawki minimalne na prowadzenie poszczególnych rodzajów spraw.

Oto przykłady najczęściej spotykanych zleceń, oraz stawek minimalnego honorarium za ich prowadzenie. Uwaga: W cenniku podane są kwoty netto, należy do nich doliczyć 23%VAT

Stawki minimalne wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:
1.do 500 zł – 60 zł;
2.powyżej 500 zł do 1.500 zł – 180 zł;
3.powyżej 1.500 zł do 5.000 zł – 600 zł;
4.powyżej 5.000 zł do 10.000 zł – 1.200 zł;
5.powyżej 10.000 zł do 50.000 zł – 2.400 zł;
6.powyżej 50.000 zł do 200.000 zł – 3.600 zł;
7.powyżej 200.000 zł – 7.200 zł.

Stawki minimalne w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:
1. rozwód i unieważnienie małżeństwa – 360 zł;
2.stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa – 240 zł;
3.przysposobienie – 180 zł;
4.pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej – 800zł

Porada prawna: 100 – 300 zł
Sporządzenie pisma procesowego 150-500 zł
Prowadzenie sprawy (reprezentacja procesowa):
– w sprawie o rozwód: 2000 -2500 zł
– w sprawie przed Sądem pracy: 800-1800zł
– w sprawie przed Sądem Gospodarczym: 2000-12000zł